• WYMIANA PARTNERSKA ZE SZKOŁĄ W JESEWITZ

    • We wrześniu 2003 odwiedzili naszą szkołę nauczyciele ze szkoły w Jesewitz  w Niemczech: ówczesna dyrektor szkoły p. Gisela Ledig oraz nauczycielki, p. Martina Lange i p. Kerstin Bröse. Jesewitz to niewielka miejscowość znajdująca się w Saksonii, 12 km od Lipska. Goście z Niemiec przybyli na zaproszenie p. Marioli Wojciechowskiej, która za pośrednictwem pana Wolfganga Eckerta, działającego w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zainicjowała kontakty z niemiecką szkołą. Goście  zwiedzili szkołę, przedszkole i nasze miasteczko. Odwiedzili również ówczesnego burmistrza miasta i gminy Kobylin p. Jana Waleńskiego. Niemieccy goście oraz panie Mariola Wojciechowska i Lidia Rękosiewicz przeprowadzili liczne rozmowy na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi z Kobylina i Jesewitz. Ich efektem było wspólne opracowanie umowy określającej i regulującej wymianę partnerską, która obejmuje kontynuację kontaktów korespondencyjnych między uczniami, prezentację realizowanych projektów, wzbogacanie i poszerzanie wiedzy o naszych krajach, regionach i gminach oraz spotkania grup uczniowskich.

     Uzgodnienia dotyczące współpracy

     Żyjemy w czasach niezwykłego rozwoju europejskiego kontynentu, jego różnorodnych wymiarów. Podkreśla to konieczność nowoczesnego przyswajania języków obcych i kładzie nacisk na stale rosnącą potrzebę bezpośrednich kontaktów z europejskimi partnerami w obszarze oświaty.

     Należy założyć, że interkulturalne kompetencje i umiejętności są w przyszłości wyzwaniem w drodze do zjednoczonej Europy. Wymiana szkolna to wspaniała możliwość, aby te zdolności rozwijać. Uczniowie uczą się komunikacji językowej z zagranicznymi partnerami i biorą udział w ich codziennym życiu , oswajają się z ich kulturą i jednocześnie stają się bardziej świadomi swojej własnej. Uczą się tolerancji i akceptacji dla innych oraz pewnego i świadomego prezentowania własnej osobowości.

     Partnerstwo poprzez wymianę korespondencji

     Obie szkoły wspierają istnienie i rozwój wymiany korespondencyjnej. W końcowym etapie nauki w klasie III (wiek uczniów ok. 9 lat) dzieci ze szkoły w Jesewitz piszą listy do nieznanych uczniów w Kobylinie. Listy przekazuje szkoła. Nauczyciele w Kobylinie rozdają listy uczniom i troszczą się o dalszy rozwój korespondencji, która powinna stać się elementem zajęć lekcyjnych i nauki języka obcego

     Wymiana projektów

     W planie pracy obu szkół należy ustalić tematy projektów, które mogą być realizowane przez szkołę lub poszczególne klasy. Rezultaty tych działań zostaną  przekazane partnerskiej szkole.

     Tematy projektów i formy ich realizacji oraz prezentacji wynikać będą z możliwości danej szkoły.

     Wymiana szkolna

     Każda szkoła przygotuje w ciągu roku szkolnego wizytę szkoły partnerskiej. Pierwsze odwiedziny grup uczniowskich miały miejsce wiosną 2003 r. i obejmowały początkowo 3 dni. Wkrótce czas trwania pobytu w partnerskiej szkole przedłużono do 4 dni. Przejazd organizują i finansują goście. Za noclegi, wyżywienie i opiekę odpowiedzialni są gospodarze (należy uwzględnić prośby gości), którzy przygotują także program wizyty.

     Przy planowaniu i przeprowadzeniu naszej partnerskiej wymiany korzystamy od 10 lat ze wsparcia finansowego  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Korzystamy również z pomocy Burmistrza Miasta i Gminy. 

     Lidia Rękosiewicz

    • Wymianę uczniów naszej szkoły z szkołą w Jesewitz wspiera:

    • 4 czerwca 2019 uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobylinie oraz organizatorki i koordynatorki polsko – niemieckiej wymiany międzyszkolnej, p. Mariola Wojciechowska i p. Lidia Rękosiewicz, oczekiwali niecierpliwie na przybycie uczniów z Jesewitz. Dzieciom towarzyszyli p. dyrektor Kerstin Bröse i wychowawczyni klasy czwartej p. Birgitt Kaluza.

     Po serdecznym powitaniu goście zjedli pyszny obiad przygotowany przez naszą kuchnię. Następnie zwiedziliśmy szkołę i przedszkole. Odwiedziliśmy też lodziarnię pana Hałasa. O godzinie 16 rodziny goszczące odebrały dzieci z Niemiec. Tego dnia wszyscy spotkaliśmy się raz jeszcze w naszej hali sportowej. Spędziliśmy  tu bardzo aktywny wieczór. Panowie Zygmunt Idziak  i Janusz Lindner przygotowali dla naszych i niemieckich uczniów gry i zabawy sportowe. Zażarta rywalizacja przebiegała w mieszanych, niemiecko-polskich grupach. W przeprowadzeniu zaplanowanych konkurencji pomagał nam również p. Jakub Pernak.  W tym czasie rodzice uczniów klas 4b i 4c przygotowali pod kierownictwem p. dyrektor Marioli Wojciechowskiej, smaczny posiłek dla zgłodniałych uczniów - zjedliśmy kiełbaski, sałatki, ciasto, owoce i słodycze. Wszystkim przybyłym i wspierającym nas tego dnia rodzicom serdecznie dziękujemy. Gorące podziękowania należą się szczególnie rodzicom,  którzy przygotowali gościnę dla niemieckich dzieci w swoich domach. 

     W środę razem z panią Anną Nele  wyruszyliśmy do indiańskiej wioski w Józefowie, gdzie dobrze się bawiąc poznawaliśmy życie Indian, traperów, poszukiwaczy złota i kowbojów. Po tych atrakcjach udaliśmy się na pływalnię w Jarocinie, gdzie  rozkoszowaliśmy się wodnymi przyjemnościami. Później wpadliśmy do Mc Donald’sa. Był to miły, choć także wyczerpujący dzień. 

     W czwartek postanowiliśmy z p. dyrektor Mariolą Wojciechowską  pokazać gościom z Niemiec stolicę Dolnego Śląska - Wrocław .  Szlakiem wrocławskich krasnali zwiedziliśmy Stary Rynek, oglądając wiele pięknych i ważnych dla tego miasta miejsc. Później pojechaliśmy w okolice Hali Stulecia, gdzie podziwialiśmy tańczące fontanny oraz zwiedziliśmy znajdujący się niedaleko  urokliwy Ogród Japoński. Odwiedziliśmy również „Bobolandię” – krainę zabaw, gier i szaleństw.  Ostatnim punktem wycieczki było robienie zakupów w centrum handlowym.

     Ostatni dzień pobytu gości z Jesewitz był również szczegółowo zaplanowany. Powędrowaliśmy do klasztoru franciszkanów. Poznaliśmy historię kościoła i klasztoru, a później zaproszono nas na  organowy koncert. Mogliśmy również obejrzeć niezwykły instrument, jakim są organy w naszym kościele klasztornym – zasady jego działania i fantastyczne możliwości ponad 1400 piszczałek przedstawił nam p. Tomasz Sowiński. Na klasztornym dziedzińcu czekało na nas pyszne śniadanie przygotowane przez nieocenionych pracowników naszej kuchni. O piękną oprawę śniadania zadbała p. dyrektor Wojciechowska i p. Beata Molska. Po powrocie do szkoły zaprezentowaliśmy gościom wiosenny koncert muzyczny, który został przygotowany przez p. Donatę Jankowską-Majnert i p. Lidię Rękosiewicz.  Członkowie kółka muzycznego przedstawili możliwości „dzwonkowej orkiestry” a uczniowie kl.7a, 5a, 5b, 2b,4b i 4c  swoje wokalne, językowe i taneczne talenty.  Uczniowie z Jesewitz przedstawili również naszej szkolnej społeczności krótki artystyczny występ, zawierający elementy śpiewu, gry na różnych instrumentach oraz krótką prezentację gminy Jesewitz. Po obiedzie nasi goście wyruszyli w długą drogę do domu. Przy pożegnaniu polały się  rzęsiste łzy. Serdecznym uściskom i słowom nie było końca.

     Jeszcze raz dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy pomagali nam podczas tych czterech miłych, ale i pracowitych, intensywnie przeżywanych  dni: p. Januszowi Lindnerowi, p. Zygmuntowi Idziakowi, p. Jakubowi Pernakowi, p. Donacie Jankowskiej – Majnert, p. Annie  Nele,  p. Danucie Janura – Barteczka, p. Maciejowi Trawińskiemu i p. Beacie Molskiej.

     Przy planowaniu i przeprowadzeniu naszej partnerskiej wymiany korzystamy od 17 lat ze wsparcia finansowego  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie .   

     Otrzymaliśmy również pomoc finansową od Burmistrza Miasta i Gminy Kobylin.           

     Lidia Rękosiewicz

  • Kontakty

   • Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie Kobylin, ul. 3-go Maja 9
   • 65-548-24-32
   • ul. 3 Maja 9 63-740 Kobylin Poland
  • Logowanie